صنعت و اقتصاد

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی صنعت و اقتصاد به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با صنعت و اقتصاد در یزد ایران
اگر شما هم در زمینه صنعت و اقتصاد فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

فروش نهال پسته فروش انواع نهال پسته خرید نهال پسته نهال پسته نیم متری


فر وش نهال پسته ، فر وش ان واع نهال پسته ، خرید نهال پسته ، نهال پسته نیم متریفر وش نهال پسته نیم متری وضخامت بالافر وش نهال پسته 80 سانتی و سه ریشه با قیمتی مناسبدر ص ورت پرداخت نقدی ارسال رایگانجهت خرید نهال پسته با این شماره تماس بگیفروش نهال پسته نهال پسته فروش نهال پسته نیم متری فروش نهال پسته 80 سانتی و سه ریشه
 • 09132565735
 • یکشنبه ۳ تیر ۹۷
sidebar-ads

فروش ماسه بادی شیرین

ماسه بادی شیرین جهت فری استال گا وداریهای صنعتی. باشگاه اسب س واری. جهت کشا ورزی . جهت ریخته گری .جهت سندبلاست . وجهت ف وتبال ساحلی و والیبال ساحلی وجهت مصرف بندکشی آجر نما یا آجر ر وکارشماره تماس:09306172204آقای علیزادهفروش ماسه بادی شیرین خرید ماسه بادی شیرین قیمت ماسه بادی شیرین ماسه بادی شیرین ماسه بادی
 • شهر یزد
 • 09306172204
 • یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷
sidebar-ads

فرآورده های کنجدی رامونا اردکان

شرکت فرآ ورده های کنجدی رام ونا، در راستای سلامت و حفظ حق وق مصرف کنندگان، بر اساس مج وزهای لازم ،با بهترین کیفیت و بابسته بندی های متن وع اقدام به ت ولید محص ولات خ ود با نشان تجاری «رام ونا» نم وده است. ر وغن کنجد بکر رام ونا، عاری از م واد
 • اردکان
 • 09120413582
 • چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶
sidebar-ads

فرآورده های کنجدی رامونا اردکان

شرکت فرآ ورده های کنجدی رام ونا، در راستای سلامت و حفظ حق وق مصرف کنندگان، بر اساس مج وزهای لازم ،با بهترین کیفیت و بابسته بندی های متن وع اقدام به ت ولید محص ولات خ ود با نشان تجاری «رام ونا» نم وده است. ر وغن کنجد بکر رام ونا، عاری از م واد
 • اردکان
 • 09120413582
 • چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶
sidebar-ads

خدمات فنی مهندسی بالانس صنعتی یزد

ایساتیس بالانس خدمات فنی مهندسی بالانس صنعتی بالانس کارگاهی بالانس در محل آخرین مرحله ساخت یک ر وت ور عملیات بالانس است که در کارگاه و تحت نظر متخصصین و ت وسط ماشین آلات بالانس ص ورت می گیرد. علا وه بر نابالانسی که در ساخت یک ر وت ور بالانس بالانس صنعتی یزد بالانس کارگاهی فن پمپ بالانس در محل توربین
 • شهر یزد
 • 09202302120
 • پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶
sidebar-ads

فروش بلوک یوبوت

برای ا ولین بار در کش ور ، فنی ترین بل وک ی وب وت با نام تجاری فراب وت ارائه گردید.در این بل وک تمام مسائل فنی ائم از اسپیسر ، کا ور مناسب و حفره جهت ویبره رعایت شده است.از تمامی هم وطنان عزیز که به این محص ول نیاز دارند ،می ت وانند با یک تم
 • شهر یزد
 • 09131545047
 • دوشنبه ۲۶ تیر ۹۶
sidebar-ads

فروش منو اتیلن گلایکول در یزد بصورت جزیی و کلی

من واتیلن گلایک ول پتر وشیمی در یزد درجه یک بص ودت خرده و عمده تح ویل ف وری09900379928
 • شهر یزد
 • 09900379928
 • چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵
sidebar-ads

فروش دستگاه تولید ابر و اسفنج

اگر به دنبال درآمد عالی و تضمینی با بازار فر وش عالی هستید دستگاه ت ولیدی ابر(اسفنج) شما را به هدفتان میرساندبه دلیل فرمالیسی ون سخت آن باعث شده در شهر و شهرهای اطراف ت ولیدی نباشد و ت ولید کننده آن در کش ور انگشت شمار استساخت و راهابر و اسفنج دستگاه ابر و اسفنج دستگاه تولید ابر دستگاه تولید اسفنج فروش دستگاه تولید ابر فروش دستگاه
 • شهر یزد
 • 09138597432
 • یکشنبه ۲۴ بهمن ۹۵
sidebar-ads

فروش سولفات آهن کود و کشاورزی

واحد ت ولیدی سبزینه ثمر از سال92 فعالیت خ ود را در زمینه ت ولید س ولفات آهن در شهرک صنعتی یزد آغاز کرده است و هم اکن ون با ت ولید محص ولی با کیفیت به د و ص ورت کریستالی و پ ودری آماده تامین س ولفات آهن م ورد نیاز کشا ورزان و ت ولید کنسولفات آهن سولفات آهن کود سولفات آهن کشاورزی سولفات آهن چرم سازی چرم سازی FeSO4 سولفات آهن کریستال
 • شهر یزد
 • 09132730795
 • سه شنبه ۱۲ دی ۹۶
sidebar-ads

تولید فروش ظروف حلواارده حلواشکری خرما و

ت ولید و فر وش ان واع ظر وف بسته بندی حل واارده حل واشکری خرما خشکبار و غیره درسایزهای مختلفظرف حلوا شکری ظرف حلواارده ظرف خرما ظروف بسته بندی
 • اردکان
 • 09132507484
 • دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵
sidebar-ads

خدمات آیفون تصویری كوماكس

نمايندگي انحصاري فر وش و خدمات پس از فر وش آيف ون تص ويري ك وماكس در استان يزدآيفون تصويري كوماكس خدمات كوماكس تعميرات كوماكس فروش كوماكس
 • شهر یزد
 • ٠٩١٣٤٥٠٨٥٦٠
 • پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵